Regulamin serwisu zakupologicy.pl

Regulamin korzystania z portalu Zakupologicy.pl

§1

Wydawcą portalu Zakpologicy.pl, Usługodawcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest firma Justyna Borcz-Konieczna OWOCNA.

§2

Usługa dostarczana przez portal Zakupologicy.pl polega na nieodpłatnym udostępnianiu treści.

§ 3

Użytkownikiem serwisu, Usługobiorcą w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej korzystająca zasobów portalu dostępnego pod adresem www.zakupologicy.pl dzięki systemowi teleinformatycznemu

§ 4

W zależności od zakresu przyznanych uprawnień regulamin wyróżnia

-Użytkowników, którzy mają dostęp do dostarczanej przez portal usługi

-Użytkowników Zarejestrowanych (dziennikarzy, redaktorów), gdzie proces rejestracji polega na pozostawieniu w formularzu rejestracyjnym imion, nazwisk, adresu poczty elektronicznej, oraz nazwy redakcji, którą reprezentują, następnie potwierdzeniu przez rejestrującą się osobę chęci rejestracji poprzez kliknięcie linka aktywującego przesłanego na pozostawiony w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Proces rejestracji obejmuje również weryfikację zamieszczonych w formularzu danych, pozytywnie zakończony proces weryfikacji pozwala na zakwalifikowanie jako Uczestnik Zarejestrowany.

Uprawnienia użytkowników zarejestrowanych oprócz dostępu do dostarczanej przez portal usługi umożliwiają pobranie artykułów wraz z dedykowanymi tekstowi fotografiami jedynie w formacie, formie i rozdzielczości udostępnionym przez portal Zakupologicy.pl, uprawnienia Użytkowników Zarejestrowanych obejmują również wykorzystanie pobranych tekstów w tytułach, które reprezentują Użytkownicy Zarejestrowani.

-Użytkowników Zarejestrowanych w Celu Otrzymywania Biuletynu (newslettera), gdzie proces rejestracji polega na pozostawieniu w formularzu rejestracyjnym imion, nazwisk, adresu poczty elektronicznej, a następnie potwierdzeniu przez rejestrującą się osobę chęci rejestracji poprzez kliknięcie linka aktywującego przesłanego na pozostawiony w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. Rejestracja w Celu Otrzymywania Biuletynu oznacza zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym.

 

§ 5

Przedmiotem ochrony są zarówno teksty publikowane w portalu jak i pozostałe treści, elementy graficzne, fotografie, których prawa są zastrzeżone na rzecz Wydawcy albo podmiotów współpracujących z Wydawcą.

§ 6

Treści publikowane w portalu Zakupologicy.pl mają wyłącznie charakter informacyjny.

§ 7

Zakazuje się dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

§ 8

Usługodawca ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, usunąć komentarz, który zawiera treści o charakterze bezprawnym lub narusza dobre imię i wizerunek portalu oraz współpracujących z portalem podmiotów albo może być obraźliwy w stosunku do innych Użytkowników.

§ 9

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub brak działania portalu jeżeli nieprawidłowości powstały w skutek okoliczności niezawinionych przez Usługodawcę.

§ 10

Usługodawca ma prawo do jednostronnych zmian w regulaminie oraz obowiązek publikacji jego pełnej treści pod adresem www.zakupologicy.pl/regulamin.

§ 11

Usługodawca zobowiązuje się do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych pozostawionych podczas procesu rejestracji, w szczególności do ich ochrony, nieprzekazywania ich innym podmiotom oraz do wykorzystywania wyłącznie zgodnie z dyspozycjami Użytkownika.

§ 12

Usługodawca usuwa, zmienia i umożliwia weryfikacje danych osobowych Użytkownika, na jego wniosek, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej

§ 13

Usługodawca, w ramach działania portalu, instaluje na komputerach Użytkowników pliki cookies, służące optymalizacji dostarczanej usługi.

§ 14

Usługodawca zamieszcza w portalu linki do stron internetowych.

« Powrót

© Zakupologicy.pl 2012
Projekt i realizacja: MasterCMS